Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
  2. Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι προσφερόμενες, από τις διάφορες μονάδες της ΓΓΕ-ΓΓΕ, υπηρεσίες προς το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες των ΜΜΕ (ελληνικών και ξένων) και του οπτικοακουστικού χώρου γενικότερα. Αφορούν στα ακόλουθα: