Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα

Υπουργικές Αποφάσεις

            Νόμοι
           Προεδρικά Διατάγματα
           Εγκύκλιοι
           Υπουργικές Αποφάσεις

Για την ανάγνωση των αρχείων της νομοθεσίας απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος Adobe Reader (έκδοση 8.1.0) της εταιρείας Adobe που επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση αρχείων pdf.

Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα. Επιλέξτε σελίδα εμφάνισης: [1]

Τίτλος Αριθμός ΦΕΚ Έτος Έκδοσης Αριθμός Κατηγορία Υποκατηγορία Ημερομηνία Έκδοσης Θέμα
Τροποποίηση της αριθμ. 11387/Σ1/2158 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 712) και κατάργηση της αριθμ. 23726/Ε3/5077 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1674) 1252 Β 2005 17279 Έντυπα Επιχορηγήσεις 06/09/2005 Προϋποθέσεις για την ένταξη των εντύπων στα μειωμένα τιμολόγια
Εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3021/2002 1388 Β 2007 19147 Έντυπα Διακίνηση εντύπων 03/08/2007 Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την αεροπορική μεταφορά του Τύπου στις χώρες ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδά
Ειδικό τιμολόγιο και λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2644/1998 και τν παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3021/2002 σχετικά με την αεροπορική μεταφορά του Τύπου 2266 Β 2007 28813 Έντυπα Διακίνηση εντύπων 27/11/2007 Ειδικό τιμολόγιο & λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες σχετικά με την αεροπορική μεταφορά του Τύπου στο εσωτερικό της χώρας
Τροποποίηση & συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 18130/11-07-2007 απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων με δυνατότητα καταχώρισης κρατικών δημοσιεύσεων. 200 Β 2008 3123 Νομαρχιακός και Τοπικός Τύπος Δημοσιευσεις σε Τύπο 30/01/2008 Συμπλήρωση των ημερησίων & εβδομαδιαίων νομαρχιακών & τοπικών εφημερίδων που καταχωρούν κρατικές δημοσιεύσεις.
Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας. 148 Β 2008 3227 Έντυπα Διακίνηση εντύπων 30/01/2008 Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας.
Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για τα έτη 2009, 2010 1914 Β 2009 20825, 20827 Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί Αντάλλαγμα 08/09/2009 Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για τα έτη 2009, 2010
Διορισμός Γεωργίου Πετρουλάκη του Στυλιανού στη θέση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας 518 ΥΟΔΔ 2009 Υ 146 10/12/2009 Διορισμός Γεωργίου Πετρουλάκη του Στυλιανού στη θέση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας
Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.E. και Ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε. 919 Β 2010 12627 Έντυπα Προσκλήσεις ΓΣ ΑΕ και Ισολογισμοί ΑΕ & ΕΠΕ 24/06/2010 Δημοσίευση Προσκλήσεων Γ.Σ. Α.Ε. και Ισολογισμών ΑΕ & ΕΠΕ σε εβδομαδιαίες πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες
Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011 1702 Β 2011 14403 Έντυπα Διακίνηση εντύπων 01/08/2011 Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995,
Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας 2032 Β 2011 16682 Έντυπα Διακίνηση εντύπων 13/09/2011 Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας
Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε 2411 Β 2011 18863 Έντυπα Προσκλήσεις ΓΣ ΑΕ και Ισολογισμοί ΑΕ & ΕΠΕ 01/11/2011 Εβδομαδιαίες πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες με δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γ.Σ Α.Ε. & Ισολογισμών Α.Ε & Ε.Π.Ε
** 2011 ** Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 412 Β 2012 4167 Έντυπα Κρατικές Δημοσιευσεις 22/02/2012 **2011 Ημερήσιες/εβδομαδιαίες νομαρχιακές/τοπικές εφημερίδες με δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων φορέων του Δημοσίου
Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 722 Β 2012 4635 Νομαρχιακός και Τοπικός Τύπος Προσκλήσεις ΓΣ ΑΕ και Ισολογισμοί ΑΕ & ΕΠΕ 13/03/2012 Ημερήσιες/εβδομαδιαίες νομαρχιακές/τοπικές εφημερίδες με δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων ΓΣ A.E. & Iσολογισμών AE/ΕΠΕ
Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4167/21.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 808 Β 2012 6698 Έντυπα Κρατικές Δημοσιευσεις 19/03/2012 Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4167/21.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012)
Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4635/1.03.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 722/Β΄/13.03.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε» 1027 Β 2012 7429 Έντυπα Προσκλήσεις ΓΣ ΑΕ και Ισολογισμοί ΑΕ & ΕΠΕ 03/04/2012 Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4635/1.03.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β΄/13.03.2012)
Όροι προβολής κατά την προεκλογική περίοδο κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 6/5/2012 καθώς και υποψηφίων βουλευτών από τα ΜΜΕ. 1304 2012 8942, 8945 Εκλογές 18/04/2012 Όροι προβολής κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 6/5/2012.
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1304Β΄/18.4.2012 (ΚΥΑ με αριθμό 8945) 1310 2012 στην ΚΥΑ 8945 Εκλογές 20/04/2012 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1304Β΄/18.4.2012 (ΚΥΑ με αριθμό 8945)
Όροι προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 6/5/2012 και που μετείχαν στις προηγούμενες εκλογές συγκεντρώνοντας ποσοστό τουλάχιστον 0,25% ή 0,50%. 1315 Β 2012 9285 Εκλογές 22/04/2012 Όροι προβολής των κομμάτων που μετείχαν στις προηγούμενες εκλογές συγκεντρώνοντας ποσοστό τουλάχιστον 0,25% ή 0,50%.
Όροι προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 6/5/2012 και των υποψήφιων βουλευτών τους από δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ 1361 Β 2012 9766 Εκλογές 26/04/2012 Όροι προβολής κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετέχουν στις εκλογές της 6/5/2012
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1361/Β΄/26.4.2012 (ΚΥΑ με αριθμό 9766) 1396 Β 2012 στην ΚΥΑ 9766 Εκλογές 30/04/2012 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1361/Β΄/26.4.2012 (ΚΥΑ με αριθμό 9766)
Όροι προβολής των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται και αυτών που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετέχουν στις επαναληπτικές εκλογές της 17/6/2012 1728 Β 2012 11895, 11898 Εκλογές 23/05/2012 Όροι προβολής των κομμάτων που εκπροσωπούνται και δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και μετέχουν στις εκλογές της 17/6/2012
Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών, σχετικά με τις εμφανίσεις στα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψηφίων βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 1730 Β 2012 11909 Εκλογές 24/05/2012 Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών σχετικά με τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 17/6/2012
Όροι προβολής των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετέχουν στις επαναληπτικές εκλογές της 17/6/2012 1789 Β 2012 13187 Εκλογές 06/06/2012 Όροι προβολής των κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και μετέχουν στις εκλογές της 17/6/2012
Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4167/21.2.2012 ΥΑ (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 2289 Β 2012 17337 Έντυπα Κρατικές Δημοσιευσεις 06/08/2012 Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4167/21.2.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012)
Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4635/1.3.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» 2367 Β 2012 17849 Έντυπα Προσκλήσεις ΓΣ ΑΕ και Ισολογισμοί ΑΕ & ΕΠΕ 24/08/2012 Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012)
Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 1222 Β' 2013 9814 Νομαρχιακός και Τοπικός Τύπος Δημοσιευσεις σε Τύπο 20/05/2013 Ημερήσιες & εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας με δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων του Δημοσίου (έλεγχος 2011)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπΆαριθμ. 9814/17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ ΒΆ1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 1393 Β' 2013 11463 Νομαρχιακός και Τοπικός Τύπος Δημοσιευσεις σε Τύπο 06/06/2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπΆαριθμ. 9814/17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ ΒΆ1222/20.5.2013)