Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
 1. Αρχική Σελίδα
 2. Η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία

Νέο!

Σύμφωνα με το ά.28 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19.3.2015) καταργείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφέρονται οι Υπηρεσίες της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Δείτε τη διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 102/28.8.2014 (ΦΕΚ 169 Α' 28.8.2014) "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής"

Διάρθρωση  της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης
(Π.Δ 73/2011)

Σύμφωνα με το Π.Δ 73/2011 (Φ.Ε.Κ 178 Α/11.08.2011)  η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας που υπάγονταν στον Πρωθυπουργό μετονομάζονται σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αντιστοίχως. Όλες οι υπηρεσίες των Γενικών αυτών Γραμματειών με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό τους ανακατανέμονται.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία (μία Γενική Διεύθυνση και 10 επιμέρους Διευθύνσεις) και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπάγονται  οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διεύθυνση Πληροφόρησης
 • Διεύθυνση Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
 • Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
 • Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού

Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης υπάγονται  οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων
 • Διεύθυνση Πληροφορικής
 • Διεύθυνση Διοίκησης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

Στην οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων  Ενημέρωσης εντάσσεται η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α.) η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 163/1997.

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού: στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (δεν λειτουργεί).

Εποπτευόμενοι Φορείς: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 73/2011, στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.) και των κρατικών Μ.Μ.Ε. Με την υπ’ αριθμ. 23048/5.12.2011 (ΦΕΚ 2788/Β/5.12.2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) και το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Ε.Ο.Α.) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα, ενώ η ασκούμενη δραστηριότητα και ο επιδιωκόμενος σκοπός τους μεταφέρονται και ανατίθενται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση – Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας -Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης λειτουργούν, επίσης:

 • Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 • Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ατύπως), υπαγόμενο απευθείας στον Πρωθυπουργό.