Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
  2. Νομοθεσία

Νομοθεσία

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία που αφορά στο έργο και στις θεσμοθετημένες δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και των εποπτευόμενων φορέων της. Καλύπτει το φάσμα που αφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό χώρο γενικότερα.

Για την ανάγνωση των αρχείων της νομοθεσίας απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος Acrobat Reader (έκδοση 8.1.0) της εταιρείας Adobe που επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση αρχείων pdf.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η παρούσα βάση δεδομένων είναι αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου για τη συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση του συνόλου του νομοθετικού και νομολογιακού υλικού των ΜΜΕ στη χώρα μας. Για πρώτη φορά, χαρτογραφείται στην πλήρη έκτασή του, ο χώρος των ΜΜΕ σε μία ολοκληρωμένη ενότητα, ικανοποιώντας έτσι μια καταγεγραμμένη ανάγκη και ένα παλαιό αίτημα των φορέων και των εργαζομένων στα Μέσα.

Στις σελίδες που ακολουθούν δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 500 νομοθετήματα και κανονιστικές πράξεις που αφορούν αποκλειστικά ή περιέχουν διατάξεις σχετικές με τα ΜΜΕ.  Επίσης, εκτός από κείμενα της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρατίθενται επιπλέον κανονισμοί, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις τους Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ έχουν συγκεντρωθεί και όλες οι ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ΜΜΕ.

Έχουν επίσης, καταγραφεί και ταξινομηθεί περί τις 640 αποφάσεις Δικαστηρίων, γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών που διέπουν τα ΜΜΕ.

Στόχος της παρούσας βάσης δεδομένων είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει τα ΜΜΕ για την καλύτερη εφαρμογή της, η ενίσχυση της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αντικειμενικής πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η θωράκιση των κάθε μορφής δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η παρούσα βάση δεδομένων θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά το σύνολο των νόμων, των διατάξεων και των αποφάσεων που αφορούν στα ΜΜΕ στην Ελλάδα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάσθηκαν για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, και ευχόμαστε η παρούσα βάση δεδομένων να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο.

   

 

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

                                                 

Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας

και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Γεώργιος Πετρουλάκης

Γεώργιος Πεταλωτής

  • Επικοινωνία:

   

  

Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ, Τμήμα Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων

e-mail : mediadpt@minpress.gr

Τηλ: 210 9098385, 210 9098382