Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
  2. Ενημέρωση

Δελτίο Think-Tanks

Το μηνιαίο Δελτίο Think-Tanks παρουσιάζει αναλύσεις διεθνών δεξαμενών σκέψης (think tanks) για θέματα της επικαιρότητας.

Οι αναλύσεις προέρχονται κυρίως από τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού αλλά και απευθείας από τα think tanks.

Το δελτίο αποστέλλεται στα ΓΤΕ, σε Υπουργεία και σε ελληνικά think tanks.


2014

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 19, Αύγουστος Σεπτέμβριος 2014


Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 18, Μάιος- Ιούνιος 2014

2013

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 17, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 16, Ιούνιος 2013

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 15, Μάιος 2013

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 14, Απρίλιος 2013

2012

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 13, Δεκέμβριος 2012

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 12, Νοέμβριος 2012

Δελτίο Think Tanks, Τεύχος 11, Ιούλιος 2012

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 10, Μάιος - Ιούνιος 2012

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 9, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 8, Οκτώβριος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 7, Ιούλιος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 6, Ιούνιος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 5, Μάιος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 4, Απρίλιος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 3, Μάρτιος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2011

Δελτίο Think-Tanks, Τεύχος 1, Ιανουάριος 2011