Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
  2. Ενημέρωση

Δελτίο Ενέργειας

Το Δελτίο Ενέργειας εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού.

Παρακολουθεί και καταγράφει γεγονότα και εξελίξεις σε θέματα ενέργειας, κυρίως σε Ευρώπη, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και χώρες ΚΑΚ,  στο βαθμό που ενδιαφέρουν την Ελλάδα.

Πηγές αποτελούν κυρίως τα δελτία των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, αλλά και άρθρα επικαιρότητας, που δημοσιεύονται στον ελληνικό και ξένο Τύπο καθώς και αντίστοιχες ιστοσελίδες ειδικής θεματικής.

2014

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 43, Μάρτιος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 42, Φεβρουάριος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 41, Ιανουάριος 2014

2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 40, Δεκέμβριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 39, Νοέμβριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 38, Οκτώβριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 37, Σεπτέμβριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 36, Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 35, Ιούλιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 34, Ιούνιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 33, Μάιος 2013  

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 32, Απρίλιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 31, Μάρτιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 30, Φεβρουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 29, Ιανουάριος 2013

2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 28, Δεκέμβριος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 27, Νοέμβριος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 26, Οκτώβριος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 25, Σεπτέμβριος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 24, Αύγουστος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 23, Ιούλιος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 22, Ιούνιος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 21, Μάιος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 20, Απρίλιος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 19, Μάρτιος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τευχος 18, Φεβρουάριος 2012

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τευχος 17, Ιανουάριος 2012

2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 16, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 15, Ιούνιος 2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 14, Μάιος  2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 13, Απρίλιος 2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 12, Μάρτιος 2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 11, Φεβρουάριος 2011

Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Τεύχος 10, Ιανουάριος 2011

2010

Θέματα Ενέργειας, Monitoring πρόσφατων εξελίξεων, Τεύχος 9, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010

Θέματα Ενέργειας, Monitoring πρόσφατων εξελίξεων, Τεύχος 8, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2010,