Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
  2. Δράσεις

Εκδηλώσεις Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 2014

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση»
Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014


Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) μέσω της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης, με τη συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οργάνωσαν Ημερίδα με θέμα "Κυβερνητική πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση".

Σκοπός της Ημερίδας, η οποία εντάχθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να παρουσιαστούν βασικές πτυχές του κύκλου παραγωγής, διαχείρισης και διάχυσης της κυβερνητικής πληροφορίας ώστε να ενδυναμωθούν οι δράσεις για ανοικτή πρόσβαση των πολιτών στην κυβερνητική πληροφορία καθώς και να κινητοποιηθεί ο χώρος των κυβερνητικών βιβλιοθηκών ενισχύοντας το ρόλο τους σε αυτό το πλαίσιο. Η Ημερίδα απευθύνθηκε σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης τα οποία παράγουν, διαχειρίζονται ή επιθυμούν πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες, αλλά και σε βιβλιοθηκονόμους – επιστήμονες της πληροφόρησης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.


Χαιρετισμοί

Τη Συνάντηση Εργασίας χαιρέτισε η Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος, κυρία Σοφία Βούλτεψη [βίντεο], η οποία τόνισε ότι ο χώρος που εκπροσωπεί υπηρετεί την ενημέρωση και την πληροφορία και σε αυτόν θεωρείται αναγκαία η ανοικτή ενημέρωση και η διευκόλυνση των πολιτών ως προς την πρόσβασή τους στην κυβερνητική πληροφορία. Ιδιαίτερα τόνισε την ανάγκη διαχωρισμού των έγκυρων πληροφοριών από τις ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Φραγκίσκος Αρμάος [βίντεο], εισηγητής - μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος στάθηκε στη σημασία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών και στο διττό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στον τομέα διαχείρισης της κυβερνητικής πληροφορίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ότι οι κυβερνητικές βιβλιοθήκες καλούνται να διαχειριστούν την πληροφορία ώστε να διευκολύνουν το κυβερνητικό έργο αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων αλλά και στο ότι οφείλουν να παρέχουν πρόσβαση στις κυβερνητικές πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Τέλος, απεύθυνε χαιρετισμό ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, κύριος Στέλιος Αγουρίδης [βίντεο], ο οποίος επισήμανε ότι η Ημερίδα αυτή ανοίγει ένα διάλογο για τη ροή των πληροφοριών στη σύγχρονη κοινωνία σε μια εποχή που όλοι, πλέον, είναι συνδεδεμένοι με όλους και οι πληροφορίες φτάνουν παντού μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, οι κυβερνητικές βιβλιοθήκες καλούνται να παίξουν το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ της κυβερνητικής πληροφορίας και των πολιτών.

Κεντρική Ομιλία

Η έναρξη των ομιλιών της Ημερίδας έγινε με τον κεντρικό ομιλητή, κύριο Sanjay Kumar Bihani [βιογραφικό] , [παρουσίαση],[βίντεο], Πρόεδρο του Τομέα Κυβερνητικών Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκονόμων και Βιβλιοθηκών (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) και στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ινδίας. Ο κύριος S. K. Bihani έδωσε τον ορισμό των κυβερνητικών βιβλιοθηκών και στάθηκε στο ρόλο τους για τη διάχυση της κυβερνητικής πληροφορίας καθώς και στο ρόλο των επαγγελματικών οργανώσεων αναφορικά με την παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου που εκπροσωπούν. Έκανε λόγο για ανοικτά δεδομένα και ανοικτή πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία και πώς οι κυβερνητικές βιβλιοθήκες εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Τόνισε, επίσης, πως κύριο έργο των κυβερνητικών βιβλιοθηκών είναι η δημιουργία δικτύου για το συγκεκριμένο χώρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κύριο S. K. Bihani στο εγχειρίδιο της IFLA με τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για κυβερνητικές βιβλιοθήκες», το οποίο χρησιμεύει ως οδηγός για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις κυβερνητικές βιβλιοθήκες και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη μετάφραση του οδηγού στα ελληνικά, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινότητα με αφορμή την Ημερίδα. Στην ομιλία του ο κύριος S. K. Bihani αναφέρθηκε, τέλος, στο ρόλο του κυβερνητικού βιβλιοθηκονόμου (government librarian) τονίζοντας ότι οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες διαχείρισης της πληροφορίας στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού και υπερθεμάτισε την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού.

Α΄ ενότητα. Κυβερνητική πληροφορία: θεωρία και πράξη
[βίντεο]

Συντονίστρια: Κατερίνα Τοράκη (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος).

Ομιλητής: Χρήστος Παπαθεοδώρου [βιογραφικό] , [παρουσίαση], Πρόεδρος του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και συνεργαζόμενος ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Έκανε μια εξαιρετική εισαγωγή στο τι είναι κυβερνητική πληροφορία (ή πληροφορία δημόσιου τομέα), πώς παράγεται, ποια είναι η σημασία της και ποιος οφείλει να τη διαχειρίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε εκτενής αναφορά και τονίστηκε η σημασία των προτύπων σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της κυβερνητικής πληροφορίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων με γνώμονα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σημαντική θέση σε αυτήν την παρουσίαση κατείχαν επίσης τα θέματα σημασιολογικής διαλειτουργικότητας.

Ομιλητής: Μανώλης Τερροβίτης [βιογραφικό] , [παρουσίαση], μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Μίλησε για τα «Μεγάλα, διασυνδεδεμένα και ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα» αναφερόμενος κυρίως στο μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων του δημόσιου τομέα και πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες εφαρμογές στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού προς όφελος των πολιτών. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών αναφέρθηκαν η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων αλλά και τα Δελτία Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, ενώ ιδιαίτερη επισήμανση έγινε για τη δυνατότητα αξιοποίησης των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Αίσθηση έκανε στο κοινό η αναφορά ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες, σε παγκόσμια κλίμακα, που συμμετείχε στη διαδικασία παροχής ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων.

Ομιλητής: Ιωάννης Σαγιάς [βιογραφικό] , [παρουσίαση], εκπρόσωπος του προγράμματος Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μίλησε για την ανάγκη επίτευξης διαλειτουργικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις δημόσιες διοικήσεις και επισήμανε τα οφέλη που υπάρχουν από αυτήν. Για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας τονίστηκε η ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης τόσο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση τονίστηκε η ανάγκη για την ύπαρξη μοναδικών σημείων αναφοράς, σε αντίθεση με τη διασπαρμένη πληροφορία, της οποίας ο εντοπισμός είναι χρονοβόρος αν όχι αδύνατος. Αξιοσημείωτα είναι τα οικονομικά οφέλη που παρουσιάστηκαν από την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών στις συμβάσεις των νοσοκομείων οδήγησε σε μείωση των τιμών της τάξης του 18%, το οποίο μεταφράστηκε σε όφελος 650 εκατομμυρίων ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συστήματος, ενώ η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος τιμολόγησης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομικό όφελος ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο.

Β΄ ενότητα. Κυβερνητική πληροφορία: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση [βίντεο]

Συντονίστρια: Μαρία Μπότη, νομικός και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ομιλητής: Ελένη Μαρτσούκου [βιογραφικό] , [παρουσίαση], προϊσταμένη του Γραφείου Διεθνών & Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Κατά την ομιλία της για τη διαχείριση της πληροφορίας στην ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στο ελληνικό αναφέρθηκε με εξαιρετική σαφήνεια στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαχείριση της πληροφορίας εντός αυτής αλλά και προς - από τα κράτη-μέλη καθώς και στα χαρακτηριστικά της ΕΕ ως «μηχανής που παράγει νομοθεσία» (law-making machine). Εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις της θεματικής της Β΄ ενότητας, η κυρία Μαρτσούκου αναφέρθηκε στο είδος των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της υπηρεσίας της, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή τους και στις προκλήσεις που προκύπτουν σε τεχνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διαχείριση διαβαθμισμένης πληροφορίας.

Ομιλητής: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου [βιογραφικό] , [παρουσίαση], δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Έκανε λόγο για τη νομική αντιμετώπιση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με ιδιαίτερη μνεία στην Οδηγία 98/2003 (PSI Directive) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώνει, μετά την αναθεώρησή της τον Ιούνιο του 2013, και τις βιβλιοθήκες στην προβληματική της περαιτέρω αξιοποίησης δεδομένων δημόσιου χαρακτήρα.

Ομιλητής: Ευγενία Παπαδοπούλου [βιογραφικό] , [παρουσίαση], νομικός – ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, και Κωνσταντίνος Πεχλιβάνογλου, ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη. Έγινε παρουσίαση της αναφοράς προς το Συνήγορο του Πολίτη ως στοιχείο παραγωγής, διαχείρισης και πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Τονίστηκε ότι η πληροφόρηση πρέπει να είναι σαφής, χρηστική, φιλική και να στοχεύει στη διαφάνεια, το συντονισμό και την επίσπευση των διαδικασιών, ενώ ιδιαίτερα παραστατική ήταν η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται στο Συνήγορο του Πολίτη για τον εντοπισμό, την παραγωγή αλλά και τη διάχυση της πληροφορίας προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Ομιλητής: Ευάγγελος Μπάνος [βιογραφικό] , [παρουσίαση], υπεύθυνος πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας. Μετά την παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής, διαχείρισης και πρόσβασης στην πληροφορία από τους παραπάνω φορείς, ήρθε να παρουσιάσει μια πιο τεχνική οπτική σχετικά με την αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα. Μέσα από την παρουσίαση της ΥπερΔι@ύγειας, μιας εφαρμογής για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στις αποφάσεις της Διαύγειας (και όχι μόνο), κατέστη δυνατό να μεταδοθεί η ανάγκη για χρήση προτύπων, κυρίως ανοικτών, στη διαχείριση των δημόσιων δεδομένων, αλλά και η σημασία της αναγνώρισης των αναγκών των χρηστών των συστημάτων αναζήτησης μέσα από την εκπόνηση σχετικών μελετών. Βεβαίως, από αυτό το πλαίσιο δε θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στην εναρμόνιση – προσαρμογή των συστημάτων στις ανάγκες πρόσβασης στην πληροφορία από κινητές συσκευές, όπως είναι τα τηλέφωνα και τα tablets.

Γ΄ ενότητα. Κυβερνητικές βιβλιοθήκες και συνεργατικά δίκτυα [βίντεο]

Συντονίστρια: Βασιλική Στρακαντούνα, βιβλιοθηκονόμος - υπεύθυνη της κεντρικής βιβλιοθήκης Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ομιλητής: Μαρία Μονόπωλη [βιογραφικό], βιβλιοθηκονόμος στην Τράπεζα της Ελλάδος, και Άννα Μάστορα [βιογραφικό] , [παρουσίαση], βιβλιοθηκονόμος στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Παρουσίασαν την ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου της IFLA για τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κυβερνητικές βιβλιοθήκες, το οποίο μετέφρασαν στα ελληνικά από κοινού. Η ελληνική μετάφραση των κατευθυντήριων οδηγιών, η οποία είναι επίσημα διαθέσιμη από το σχετικό ιστότοπο της IFLA, προέκυψε από την ανάγκη να τεθεί στη διάθεση της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας μία βάση διαλόγου για το ρόλο και τη λειτουργία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών. Οι οδηγίες αποτελούν συμβουλές, παραδείγματα, μοντέλα συμπεριφορών και υπηρεσιών καθώς και βέλτιστες πρακτικές για αυτές. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η σημασία που αποδίδεται στην ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου και στη διάθεσή του στην ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα τονίζεται από την παρουσία και υποστήριξη της δράσης από τον κεντρικό ομιλητή της Ημερίδας, κ. Sanjay K Bihani, προέδρου του Τομέα Κυβερνητικών Βιβλιοθηκών της IFLA. Μέσα από το εγχειρίδιο, προβάλλεται ιδιαίτερα ως κύρια παρότρυνση προς τις κυβερνητικές βιβλιοθήκες η ανάγκη για ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων.

Ομιλητής: Έλλη Δρούλια [βιογραφικό] , [παρουσίαση], προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Η παρουσίαση περιλάμβανε σημαντικά στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και την κοινοβουλευτική πληροφόρηση ώστε να γίνει κατανοητό το είδος και το μέγεθος της πληροφορίας που καλείται να διαχειριστεί η βιβλιοθήκη καθώς και το κοινό που εξυπηρετεί. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα δίκτυα όπου ανήκει η βιβλιοθήκη και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου της αλλά και διευκόλυνσης του έργου της, πάντοτε με στόχο την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών.

Ομιλητής: Λουκία Μαυρομήτρου [βιογραφικό] , [παρουσίαση], προϊσταμένη της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Παρουσίασε τη βιβλιοθήκη και το ιστορικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Και εδώ, εκφράστηκε έντονα η ανάγκη συμμετοχής των βιβλιοθηκών σε συνεργατικά δίκτυα για την αποτελεσματικότερη επίτευξη της αποστολής τους.

Ομιλητής: Φίλιππος Τσιμπόγλου [βιογραφικό] , [παρουσίαση] Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Τεκμηρίωσε περαιτέρω την ανάγκη για συνεργασία και μετέφερε το μήνυμα ότι πλέον η συνεργασία μεταξύ φορέων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη τους και όχι απλά μια επιλογή για τη λειτουργία τους, αναφέροντας πάνω από είκοσι τομείς πιθανής συνεργασίας μεταξύ φορέων. Στην παρουσίαση τονίστηκαν ιδιαίτερα δύο βασικές παραδοχές. Η πρώτη υποστηρίζει ότι τα συστημικά προβλήματα απαιτούν συστημικές προσεγγίσεις για τη λύση τους, και η δεύτερη υποστηρίζει ότι η λύση των προβλημάτων δεν επιτυγχάνεται στο επίπεδο όπου αυτά εντοπίζονται αλλά σε ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση αναφέρθηκε και ο ρόλος των βιβλιοθηκών ως παραγωγών πληροφορίας και η υποχρέωση που έχουν να διαχειριστούν αυτήν την πληροφορία μετατρέποντάς τη σε γνώση.

Δ΄ ενότητα. Κυβερνητική πληροφορία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ελλάδα [βίντεο]

Συντονιστής: Νικόλαος Νικολαΐδης, εισηγητής - μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ομιλητής: Παναγιώτης Αλεβαντής [βιογραφικό] , [παρουσίαση], στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα. Μίλησε για το μοντέλο διαχείρισης της πληροφορίας τόσο εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών και πώς η πληροφορία που παράγεται στην ΕΕ διαχέεται προς κάθε ενδιαφερόμενο είτε είναι στέλεχος της κυβέρνησης είτε ιδιώτης.

Ομιλητής: Ανθή Κατσιρίκου [βιογραφικό], [παρουσίαση] συντονίστρια των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) στην Ελλάδα. Σε ανάλογο κλίμα με την προηγούμενη παρουσίαση κινήθηκε και αυτή η παρουσίαση. Δόθηκαν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των ΚΕΤ, τα οποία λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αναφορικά με τη διάχυση της πληροφορίας που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ομιλητής: Cristina Pascual [βιογραφικό] και Henry Scott [βιογραφικό] , [παρουσίαση], Εθνικά Σημεία Επαφής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Παρουσίασαν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 79,4 δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη παρουσίαση προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έγιναν συγκεκριμένες αναφορές σε δυνατότητες χρηματοδότησης των φορέων μέσω δράσεων που εμπλέκουν τις βιβλιοθήκες και τον υποστηρικτικό ρόλο των Εθνικών Σημείων Επαφής προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Συντονιστής: Σαράντος Καπιδάκης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Συμμετέχοντες:

Ναταλία Μανωλά (ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE)

Άννα Μάστορα (βιβλιοθηκονόμος στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας)

Μαρία Μπότη (νομικός και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος (προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Ιωάννης Σαγιάς (εκπρόσωπος του προγράμματος Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

[Βιογραφικά συμμετεχόντων Στρογγυλής Τράπεζας], [βίντεο]

Η σύνθεση της Στρογγυλής Τράπεζας επέτρεψε την πολύπλευρη ανασκόπηση των ομιλιών της Ημερίδας αλλά και την επισήμανση συγκεκριμένων σημείων που κρίθηκαν ως τα σημαντικότερα στο πλαίσιο ανάληψης περαιτέρω δράσεων. Ένα από τα κυριότερα σημεία είναι η αναγκαιότητα ανάδειξης και αναβάθμισης του ρόλου των επιστημόνων πληροφόρησης και των κυβερνητικών βιβλιοθηκών ως παραγωγών και διαχειριστών κυβερνητικής πληροφορίας. Επιπλέον, αδιαμφισβήτητη παραμένει η ανάγκη για επίσημη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Έντονα, επίσης, τέθηκε το θέμα των δεσμεύσεων των βιβλιοθηκών αναφορικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίλογος

Συνοψίζοντας, ο στόχος της Ημερίδας επιτεύχθηκε καθώς οι ομιλητές κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν το μήνυμα τόσο για την ανάγκη συνεπούς διαχείρισης της κυβερνητικής πληροφορίας, όσο και της παροχής πρόσβασης σε αυτήν για κάθε ενδιαφερόμενο. Η επιτυχία της Ημερίδας αλλά και η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών εξάγονται και από τη συμμετοχή των συνέδρων με παρεμβάσεις, ερωτήσεις, τοποθετήσεις σε σημείο που ανάγκαζαν τους συντονιστές να διακόπτουν τη συζήτηση στο πλαίσιο της προσπάθειας τήρησης των προγραμματισμένων χρόνων. Επίσης, είναι σαφής πλέον η κινητοποίηση των κυβερνητικών βιβλιοθηκών, τόσο ως προς την υιοθέτηση δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας με άλλους φορείς και τους πολίτες, αλλά και ως προς την ανάπτυξη συνεργασιών σε πολλά επίπεδα. Είναι επίσης σημαντικό να καταγραφεί ότι περίπου δεκαπέντε βιβλιοθήκες, με αφορμή την Ημερίδα και το αίτημα αλλά και την υποστήριξη των διοργανωτών προς αυτές για διάθεση προωθητικού υλικού των υπηρεσιών που παρέχουν, σχεδίασαν και εκτύπωσαν σύντομους οδηγούς επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων εντός των οργανισμών τους. Με τον απλό αυτόν τρόπο έκαναν ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας προς διάφορες κατευθύνσεις.

Στην Ημερίδα, η οποία μεταδόθηκε απευθείας από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμμετείχαν πάνω από 110 σύνεδροι προερχόμενοι από 45 διαφορετικούς φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ενώ δεν έλειψε και η παρουσία ιδιωτών. Επισημαίνεται ότι για την καταμέτρηση των φορέων λήφθηκε υπόψη το ανώτερο ιεραρχικά κοινό όργανο, π.χ. Υπουργείο, και όχι τυχόν επιμέρους Γραμματείες, Διευθύνσεις, Γραφεία.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι σε συνέχεια της σχετικής διερευνητικής συνάντησης εργασίας που έλαβε χώρα στις 12 Μαΐου 2014, είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται συλλογική δράση κινητοποίησης των κυβερνητικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών αναφορικά με την παραγωγή, διαχείριση και πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία και αποτελεί ιστορικό γεγονός για το χώρο των Βιβλιοθηκών γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα για το χώρο των κυβερνητικών βιβλιοθηκών.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να το δείτε εδώ

Φωτογραφίες της Ημερίδας μπορείτε να δείτε εδώ

Συνολικά τα βίντεο της Ημερίδας μπορείτε να τα δείτε εδώ

[Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2014]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθύνεστε:

Βιβλιοθήκη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163, Καλλιθέα
Τηλ: 210-9098026, -8027, -8039
Email: library@minpress.gr
Web: http://www.minpress.gr/minpress/index/ministry/min_building_library.htm

και
Βιβλιοθήκη Επιτροπής Ανταγωνισμού
Κότσικα 2 & 28ης Οκτωβρίου, 10434, Αθήνα
Τηλ: 210-8809178
Email: library@epant.gr
Web: http://www.epant.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Μαΐου 2014 Συνάντηση Εργασίας «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες»

Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) μέσω της Διεύθυνσης Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης και της Βιβλιοθήκης της, μαζί με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης οργάνωσαν στις 12 Μαΐου 2014 Συνάντηση Εργασίας με θέμα "Κυβερνητική πληροφορία και Βιβλιοθήκες". Σκοπός της συνάντησης ήταν η κινητοποίηση του χώρου των Κυβερνητικών Βιβλιοθηκών και η ενίσχυση των δράσεων για ανοικτή πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στην κυβερνητική πληροφορία. Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του 22ου EBLIDA-NAPLE Annual Conference με τίτλο “Libraries in Transition. Changes? Crisis? Chances!”, το οποίο εντάχθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Στη Συνάντηση Εργασίας προσκλήθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, όπως Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών, ανεξάρτητων αρχών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών φορέων, κυρίως βιβλιοθηκών, αλλά και εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Ο στόχος της Συνάντησης Εργασίας ήταν να τεθούν προβληματισμοί ως προς την αναγνώριση των κύριων συμμετεχόντων στη διαδικασία παραγωγής, διαχείρισης και πρόσβασης της κυβερνητικής πληροφορίας καθώς και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες.

ÓõíÜíôçóç Åñãáóßáò "ÊõâåñíçôéêÞ Ðëçñïöïñßá êáé Âéâëéïèçêåò"Τη Συνάντηση Εργασίας χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η έννοια της πληροφορίας και της ενημέρωσης δεν είναι μια απλή σχέση με τους πολίτες, αλλά είναι μια σχέση που έχει αναφορά στον ίδιο μας τον πολιτισμό και στην εμβάθυνση της Δημοκρατίας καθώς οι ενημερωμένοι πολίτες είναι αυτοί που μπορεί να λάβουν τις καλύτερες κρίσεις. Στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης, κ. Στέλιος Αγουρίδης, ο οποίος επισήμανε ότι η συνάντηση αυτή ανοίγει ένα διάλογο για τη ροή των πληροφοριών στη σύγχρονη κοινωνία σε μια εποχή που όλοι, πλέον, είναι συνδεδεμένοι με όλους και οι πληροφορίες φτάνουν παντού μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό οι κυβερνητικές βιβλιοθήκες καλούνται να παίξουν το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ της κυβερνητικής πληροφορίας και των πολιτών. Στη συνέχεια, απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, κ. Γιώργος Γλωσσιώτης, ο οποίος υπενθύμισε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση και ότι η διευκόλυνση για πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Και συνέχισε, τονίζοντας ότι για την κάλυψη αυτής της συνταγματικής επιταγής είναι απαραίτητη η ύπαρξη και η λειτουργία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κράτους.

ÓõíÜíôçóç Åñãáóßáò "ÊõâåñíçôéêÞ Ðëçñïöïñßá êáé Âéâëéïèçêåò"Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι ομιλητές της πρώτης ενότητας. Ο κ. Klaus-Peter Boettger, Διευθυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Έσσεν (Γερμανία) και Πρόεδρος του European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), μίλησε για το ρόλο του EBLIDA και τη σχέση του με την πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία ενώ για το ρόλο των δημοσίων βιβλιοθηκών αναφορικά με την πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία μίλησε ο κ. Jan Braeckman, Προϊστάμενος Λειτουργικής Διαχείρισης του BIBNET και Πρόεδρος του National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE) Forum. Κατόπιν, ο κ. Ιωάννης Σαγιάς, εκπρόσωπος του προγράμματος Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για την ανάγκη επίτευξης διαλειτουργικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις δημόσιες διοικήσεις και επισήμανε τα οφέλη που υπάρχουν από αυτήν ενώ, στη συνέχεια, ο κ. Ανδρέας Δημητρίου, από την Ομάδα «Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα» (OGP) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την παροχή ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, όπως είναι το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας για κεντρική διάθεση κυβερνητικών δεδομένων.

Στη δεύτερη ενότητα της συνάντησης ο κ. Μανώλης Τερροβίτης, μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο «Αθηνά» μίλησε για τα «Μεγάλα, Διασυνδεδεμένα και Ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα» αναφερόμενος κυρίως στα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα και πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες εφαρμογές προς όφελος των πολιτών. Η κα Μαρία Μονόπωλη, Βιβλιοθηκονόμος στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρουσίασε την έρευνα που διεξήγε σε συνεργασία με την κα Άννα Μάστορα, Βιβλιοθηκονόμο στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με θέμα «Κυβερνητικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: παρούσα κατάσταση και μέλλον» τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης συνεργατικών δικτύων μεταξύ των κυβερνητικών βιβλιοθηκών. Η συγκεκριμένη ανάγκη τεκμηριώθηκε περαιτέρω από την παρουσίαση που έκανε στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα ότι πλέον η συνεργασία μεταξύ φορέων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη τους και όχι απλά μια επιλογή για τη λειτουργία τους. Οι εργασίες της συνάντησης ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση από τον κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτή καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος μίλησε για την εκπαίδευση των Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων σχετικά με τη διαχείριση της κυβερνητικής πληροφορίας, τα πρότυπα για τη διαχείριση των αρχείων καθώς και πώς η κυβερνητική πληροφορία θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητας του Διαδικτύου και ειδικότερα στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού.

Ο στόχος της Συνάντησης Εργασίας επιτεύχθηκε, καθώς οι ομιλητές κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν το μήνυμα για την ανάγκη, όχι μόνο διαχείρισης της κυβερνητικής πληροφορίας, αλλά και της παροχής πρόσβασης σε αυτή από τους πολίτες. Επιπλέον, διαφαίνεται ήδη κινητοποίηση των φορέων, τόσο ως προς την υιοθέτηση δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας με άλλους φορείς και τους πολίτες, αλλά και ως προς την ανάπτυξη συνεργασιών σε πολλά επίπεδα.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται δράση κινητοποίησης των κυβερνητικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και αποτελεί ιστορικό γεγονός για το χώρο των Βιβλιοθηκών, ανοίγοντας ένα δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου.

Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα βιογραφικά στοιχεία των ομιλητών.

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Jan Braeckman

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Ανδρέα Δημητρίου

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Τσιμπόγλου

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Τερροβίτη

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Σαγιά

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση των κ. κ. Μαρίας Μονόπωλη και Άννας Μάστορα

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισήγηση του κ. Klaus-Peter Boettger

Μπορείτε να δείτε εδώ φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συνάντηση

   

Εκδηλώσεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

  

Εκδηλώσεις Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας Εξωτερικού

  

  

  Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε-Γ.Γ.Ε

  Εκδηλώσεις-Θεσμοί