Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
  2. Δράσεις

Δραστηριότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στις παρακάτω θεματικές:

  • Τύπος της Περιφέρειας
  • Διαφάνεια
  • Εκδόσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Προκηρύξεις

  • Οι παρεχόμενες, από τις Υπηρεσίες της ΓΓΕ-ΓΓΕ, Διευκολύνσεις σε δημοσιογραφικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στο εξωτερικό, καθώς και των ομολόγων τους στη χώρα μας. Επίσης, παρουσιάζεται κατάσταση με τις προγραμματισμένες επίσημες αυτές επισκέψεις.