Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2013Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook       Twitter

Briefing Κυβερνητικού Εκπροσώπου

 

Κυβερνητικές Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

 

Θεματικά Δελτία από Ξένο Τύπο

   
         

Σύνδεσμοι

 

Ενημερωτικά Δελτία

 

Ξενόγλωσσα Δελτία

 

Ενημερωτικά δελτία στην ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνουν θέματα οικολογίας, περιφέρειας, διεθνή κ.α.

 

e-Πασιθέα- Διαφάνεια στην Κρατική Διαφήμιση

ΝΕΟ!

Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και συγκεκριμένα:Α. τριών (3) οθονών υπολογιστή ( pc monitor-TV), Β. είκοσι πέντε (25) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Γ. πέντε (5) φορητών Η/Υ (laptops) με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Δ.  πέντε (5) εκτυπωτών ασπρόμαυρης τεχνολογίας εκτύπωσης ως άγονου.

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Π. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας και κήρυξής του ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου

Aνακοίνωση- πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Προβολής

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια: Α. τριών (3) οθονών υπολογιστή ( pc monitor-TV), Β. είκοσι πέντε (25) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1 και πέντε (5) φορητών Η/Υ (laptops) με άδειες λογισμικού Windows 8.1. Γ.  πέντε (5) εκτυπωτών

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των τόνερ – μελανιών των εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών και φαξ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, για ένα (1) έτος (ορθή επανάληψη)

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014

Επισήμανση: για την Απόφαση διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον σωστό φωτισμό τoυ press room, του φουαγιέ, εξωτερικά της εισόδου του κτιρίου της Υπηρεσίας, στους χώρους των γραφείων, στους διαδρόμους, στις τουαλέτες, στα υπόγεια parking, στους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και σε αντικατάσταση των ήδη καμένων ή κατεστραμμένων υλικών.

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Ελληνικού και Ξένου Τύπου προς κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας".

Απόφαση διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) ενισχυμένων τεμαχίων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB, β) τεσσάρων (4) τεμαχίων ασφαλειών ΝΗ0063Α, γ) οκτώ (8 τεμαχίων) ενισχυμένων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB και για την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και αποκατάστασης της λειτουργίας των παραπάνω υλικών.

Απόφαση διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον σωστό φωτισμό τoυ press room, του φουαγιέ, εξωτερικά της εισόδου του κτιρίου της Υπηρεσίας, στους χώρους των γραφείων, στους διαδρόμους, στις τουαλέτες, στα υπόγεια parking, στους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και σε αντικατάσταση των ήδη καμένων ή κατεστραμμένων υλικών.

«Απόφαση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.minpress.gr) σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού ξηρογραφίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης (28.10.2014) και συγκεκριμένα α. Δύο χιλιάδων (2000) δεσμίδων χαρτιού ξηρογραφίας Α4 των 500 φύλλων εκάστη και β. Εκατό (100) δεσμίδων χαρτιού ξηρογραφίας Α3 των 500 φύλλων εκάστη.»

"Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα έτος (1) "

Δημοσιεύτηκε η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εφημερίδες της περιφέρειας που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων του Δημοσίου.Μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας και κήρυξής του ως άγονο.

Απόφαση κήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) ενισχυμένων τεμαχίων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB, β) τεσσάρων (4) τεμαχίων ασφαλειών ΝΗ0063Α, γ) οκτώ (8 τεμαχίων) ενισχυμένων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και αποκατάστασης της λειτουργίας των παραπάνω υλικών, ως άγονου.

Απόφαση κήρυξης ως άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και συγκεκριμένα: α) σαράντα (45) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, β) τριών (3) εκτυπωτών, γ) τεσσάρων (4) οθονών υπολογιστή (monitor-TV) και δ) πενήντα (50) πρόσθετων αδειών λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) ενισχυμένων τεμαχίων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB, β) τεσσάρων (4) τεμαχίων ασφαλειών ΝΗ0063Α, γ) οκτώ (8 τεμαχίων) ενισχυμένων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB και για την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και αποκατάστασης της λειτουργίας των παραπάνω υλικών.

Αναρτήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού χρόνου ραδιοτηλεοπτικής προβολής κομμάτων για της Ευρωεκλογές 2014. Μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και συγκεκριμένα: α) σαράντα (45) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, β) τριών (3) εκτυπωτών, γ) τεσσάρων (4) οθονών υπολογιστή (monitor-TV) και δ) πενήντα (50) πρόσθετων αδειών λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.

Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2014 - Λειτουργία Κέντρου Τύπου και Διαπιστεύσεις

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την "Προμήθεια ελληνικού και ξένου Τύπου προς κάλυψη των αναγκών της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας"

Δήλωση Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κεδίκογλου (8.4.2014) - Ορθή επανάληψη

"Libraries in Transition. Changes? Crisis? Chances!" 22nd EBLIDA-NAPLE Ετήσιο Συνέδριο, 13-14 Μαΐου 2014, Αθήνα. Με την υποστήριξη της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ

Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού για το έργο: "Ταχυδρομική υπηρεσία διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για ένα (1) έτος"

Πρόχειρος Μειδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα (1) έτος

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη»


Απόφαση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια βιντεοπροβολέα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Παροχή διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια βιντεοπροβολέα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4155/2013 ΚΑΙ Υ.Α Π1/2390/2013 ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000,00€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. Έναρξη ισχύος από 01/01/2014. Αφορά όλους τους προμηθευτές του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες άνω των 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακών τόπων και παροχή διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδραστικών υπηρεσιών χρήστη". Απόφαση προκήρυξης , Διακήρυξη Διαγωνισμού: Μέρος Α', Μέρος Β', Μέρος Γ', Μέρος Γ'-Σύμβαση