Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2013


Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook       Twitter

Briefing Κυβερνητικού Εκπροσώπου

 

Κυβερνητικές Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

 

Θεματικά Δελτία από Ξένο Τύπο

   
         

Σύνδεσμοι

 

Ενημερωτικά Δελτία

 

Ξενόγλωσσα Δελτία

 

Ενημερωτικά δελτία στην ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνουν θέματα οικολογίας, περιφέρειας, διεθνή κ.α.

 

e-Πασιθέα- Διαφάνεια στην Κρατική Διαφήμιση

ΝΕΟ!

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών του έτους 2014, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν 3548/2007, είναι η 10η Μαρτίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

10 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015

"Απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, με τίτλο Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη», με κωδικό MIS 309008 του ΕΠ « Ψηφιακή Σύγκλιση»".

Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και συγκεκριμένα:Α. τριών (3) οθονών υπολογιστή ( pc monitor-TV), Β. είκοσι πέντε (25) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Γ. πέντε (5) φορητών Η/Υ (laptops) με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Δ.  πέντε (5) εκτυπωτών ασπρόμαυρης τεχνολογίας εκτύπωσης ως άγονου.

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Π. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας και κήρυξής του ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου

Aνακοίνωση- πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Προβολής

Ν 3548/2007 με τις τροποποιήσεις του

Η υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου" (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014)

Η υπ' αριθμ. 14815/11.8.2014 Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης" (ΦΕΚ Β' 2207/12.8.2014)